SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) Mikro İnteraktif ÜCRETSİZ - Google Play'den İndirin

FSO ile Klasördeki Resimleri Listelemek

FSO nesnesi ile belirlediğiniz klasördeki resimleri listelemenizi sağlar. Kod içinde resimlerin adları, boyutları ve toplam resim sayısının gösterimi de mevcuttur.

Response.Buffer = True
Response.Expires = -1
Response.ExpiresAbsolute = Now() - 2
Response.AddHeader "pragma","no-cache"
Response.AddHeader "cache-control","private"
Response.CacheControl = "No-Store"
Response.ContentType = "text/html"
Response.AddHeader "Content-Type", "text/html;charset=UTF-8"
Response.CodePage = 65001
Response.CharSet = "UTF-8"
'Telif Hakları - Serkan TOGAL -
'www.ontedi.com
strListelenecek_Klasor = "avatar/"
Set ObjFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set arrDosyalar = ObjFSO.GetFolder(Server.MapPath(strListelenecek_Klasor))
intResim_Sayisi = arrDosyalar.Files.Count
Response.Write "Resim Sayısı: "&intResim_Sayisi&"<hr />"
If intResim_Sayisi > 0 Then
	For Each strDosya In arrDosyalar.Files
 		If Right(strDosya.Name,"3") = "gif" OR Right(strDosya.Name,"3") = "GIF" OR Right(strDosya.Name,"3") = "JPG" OR Right(strDosya.Name,"3") = "jpg" OR Right(strDosya.Name,"4") = "jpeg" OR Right(strDosya.Name,"4") = "JPEG" OR right(strDosya.Name,"3") = "png" OR Right(strDosya.Name,"3") = "PNG" OR Right(strDosya.Name,"3") = "BMP" OR Right(strDosya.Name,"3") = "bmp" Then
			strDosya_Yolu = strListelenecek_Klasor & strDosya.Name
      Response.Write "<img src="""&strDosya_Yolu&""" alt="""" />"
      Response.Write "<br />"
      Response.Write "Dosya adı: "&strDosya.Name&""
      Response.Write "<br />"
      Response.Write "Dosya Boyutu: "&strDosya.size&" bayt"
      Response.Write "<br />"
      Response.Write "<br />"
		End If
	Next
End If
Sıralanan resimlerin adları ile boyutları da ekrana yazdırılmaktadır.

Yorumlar

Henüz hiçbir yorum yazılmamış. İlk yorumu siz yapın.

Yorum Yaz

Avatar

REKLAM

DDos Koruma, Botnet Koruma, Layer 7 Saldırı koruması, Sanal sunucu, Vds sunucu

REKLAM

Çizgi Filmler

INSTAGRAM VIDEO İNDİR

Instagram Video İndirme Aracı

EN

 • Popüler
 • Yeni
 • Son Yorum