SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) Mikro İnteraktif ÜCRETSİZ - Google Play'den İndirin

FSO ile Klasördeki Resimleri Listelemek

FSO nesnesi ile belirlediğiniz klasördeki resimleri listelemenizi sağlar. Kod içinde resimlerin adları, boyutları ve toplam resim sayısının gösterimi de mevcuttur.

Response.Buffer = True
Response.Expires = -1
Response.ExpiresAbsolute = Now() - 2
Response.AddHeader "pragma","no-cache"
Response.AddHeader "cache-control","private"
Response.CacheControl = "No-Store"
Response.ContentType = "text/html"
Response.AddHeader "Content-Type", "text/html;charset=UTF-8"
Response.CodePage = 65001
Response.CharSet = "UTF-8"
'Telif Hakları - Serkan TOGAL -
'www.ontedi.com
strListelenecek_Klasor = "avatar/"
Set ObjFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set arrDosyalar = ObjFSO.GetFolder(Server.MapPath(strListelenecek_Klasor))
intResim_Sayisi = arrDosyalar.Files.Count
Response.Write "Resim Sayısı: "&intResim_Sayisi&"<hr />"
If intResim_Sayisi > 0 Then
	For Each strDosya In arrDosyalar.Files
 		If Right(strDosya.Name,"3") = "gif" OR Right(strDosya.Name,"3") = "GIF" OR Right(strDosya.Name,"3") = "JPG" OR Right(strDosya.Name,"3") = "jpg" OR Right(strDosya.Name,"4") = "jpeg" OR Right(strDosya.Name,"4") = "JPEG" OR right(strDosya.Name,"3") = "png" OR Right(strDosya.Name,"3") = "PNG" OR Right(strDosya.Name,"3") = "BMP" OR Right(strDosya.Name,"3") = "bmp" Then
			strDosya_Yolu = strListelenecek_Klasor & strDosya.Name
      Response.Write "<img src="""&strDosya_Yolu&""" alt="""" />"
      Response.Write "<br />"
      Response.Write "Dosya adı: "&strDosya.Name&""
      Response.Write "<br />"
      Response.Write "Dosya Boyutu: "&strDosya.size&" bayt"
      Response.Write "<br />"
      Response.Write "<br />"
		End If
	Next
End If
Sıralanan resimlerin adları ile boyutları da ekrana yazdırılmaktadır.

Yorumlar

Yorum Yaz

Avatar

REKLAM

DDos Koruma, Botnet Koruma, Layer 7 Saldırı koruması, Sanal sunucu, Vds sunucu

REKLAM

Çizgi Filmler

INSTAGRAM VIDEO İNDİR

Instagram Video İndirme Aracı

EN

 • Popüler
 • Yeni
 • Son Yorum