SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) Mikro İnteraktif ÜCRETSİZ - Google Play'den İndirin

Siteye Başka Siteden Resim Yüklemek

Başka sitedeki resimleri sizin belirlediğiniz klasöre otomatik yükler. Resim adresini forma girdikten sonra o dosyayı sunucunuza indirir.

HTML Betikleri
<form method="post">
Resim Adresi:<input type="text" name="adres" />
<input type="submit" value="Gönder" />
</form>
Belirtilen adresten (URL) gelen dosya tipini kontrol ediyoruz. Bu kontrolde resim (jpg, gif, png, bmp) tipinde olan dosyalar kabul edilmektedir. İndirmek istediğimiz resimi aynı isimde bir başka resimin üzerine yazmaması için dosya ismine bugunun tarih ve saatini ekliyoruz.
ASP Betikleri
<%
arrUzantilar = Array("jpg", "JPG", "jpeg", "JPEG", "gif", "GIF", "png", "PNG", "bmp", "BMP")
strAdres = Trim(Request.Form("adres"))
If strAdres = "" Then
   Response.Write "Lütfen adres giriniz."
Else
   blnGecerli_Uzanti = False
   For i = 0 To UBound(arrUzantilar)
     If arrUzantilar(i) = Right(strAdres, Len(arrUzantilar(i))) Then
        blnGecerli_Uzanti = True
        strGecerli_Uzanti = arrUzantilar(i)
        Exit For
     End If
   Next
   If blnGecerli_Uzanti = False Then
     Response.Write "Lütfen bir resim adresi giriniz."
   Else
     strDosya_Adi = Now()
     strDosya_Adi = Replace(strDosya_Adi, ":", "")
     strDosya_Adi = Replace(strDosya_Adi, "/", "")
     strDosya_Adi = Replace(strDosya_Adi, ".", "")
     strDosya_Adi = Replace(strDosya_Adi, " ", "")
     strDosya = ""&strDosya_Adi&"."&strGecerli_Uzanti&""
     Set XmlHttp = Server.CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
     XmlHttp.Open "GET", strAdres, false
     XmlHttp.Send
     dosyam = XmlHttp.ResponseBody
     'Response.Write XmlHttp.Status
     Set XmlHttp = Nothing
     Set BinaryStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
     BinaryStream.Type = 1
     BinaryStream.Open
     BinaryStream.Write dosyam
     BinaryStream.SaveToFile Server.MapPath(""&strDosya&""), 2
     Set BinaryStream = Nothing
     Response.Write "Yüklenen Resim:<br /><img src="""&strDosya&""" alt="""" />"
   End If
End If
%>

Yorumlar

Yorum Yaz

Avatar

REKLAM

DDos Koruma, Botnet Koruma, Layer 7 Saldırı koruması, Sanal sunucu, Vds sunucu

REKLAM

Çizgi Filmler

INSTAGRAM VIDEO İNDİR

Instagram Video İndirme Aracı

EN

 • Popüler
 • Yeni
 • Son Yorum