SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) Mikro İnteraktif ÜCRETSİZ - Google Play'den İndirin

.Net Core Güvenlik Kodu Uygulaması

.Net Core ile uygulama serüveni için küçük bir giriş yapalım. Uygulamamızın içeriği güvenlik kodu.

Öncelikle basit bir proje oluşturalım.
Proje Oluşturma Adım 1
.Net Core Proje Oluşturma

Proje Oluşturma Adım 2
.Net Core Proje Oluşturma

Proje Oluşturma Adım 3
.Net Core Proje Oluşturma

Proje Oluşturma Adım 4
.Net Core Proje Oluşturma

Güvenlik kodunun çizimi için gereken nugeti indirelim.
Nuget indirelim
.Net Core Proje Oluşturma

Projemizin genel yapısının resmini paylaşalım.
Proje Yapısı
.Net Core Proje Oluşturma

Kodlarımızı yazmaya başlayalım.
Güvenlik kodunu kullanabilmek için farklı yöntemler mevcuttur. Bu uygulamada Session (Oturum) nesnesi üzerinden işlem yapacağız.
.Net Core ile Session kullanabilmek için Startup.cs içerisindeki ConfigureServices metodunda register (kayıt) ediyoruz. Sonrasında ise kullanıma sunmak için Configure metodunda uygun satırları yazalım.
Startup.cs İçeriği
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace GuvenlikKoduUygulamasi
{
  public class Startup
  {
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.AddControllersWithViews();
      // Çalışma zamanı sırasında (Runtime) sunucuda Session kullanmaya hazırlık yapılmasını talep ettik
      services.AddSession();
    }
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
    {
      app.UseDeveloperExceptionPage();
      app.UseStatusCodePages();
      app.UseRouting();
      // Sessionu kullan demiş olduk.
      app.UseSession();
      app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllerRoute(
          name: "default",
          pattern: "{controller=Deneme}/{action=Index}"
          );
      });
    }
  }
}

araclarController.cs tarafında güvenlik kodunu oluşturmaya çalışalım.
araclarControllers.cs İçeriği
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Drawing.Text;
using System.IO;
using System.Text;

namespace GuvenlikKoduUygulamasi.Controllers
{
  public class araclarController : Controller
  {
    [HttpGet]
    public ActionResult guvenlik_kodu()
    {
      Random rndRastgele = new Random();
      string strKod = fnKod_Olustur(4);
      byte[] bytKod = Encoding.UTF8.GetBytes(strKod);
      HttpContext.Session.Set("guvenlik_kodu", bytKod);
      FileContentResult fcrResim = null;
      using (MemoryStream msHafiza = new MemoryStream())
      using (Bitmap bmpResim = new Bitmap(100, 30))
      using (Graphics grResim = Graphics.FromImage((Image)bmpResim))
      {
        grResim.TextRenderingHint = TextRenderingHint.AntiAlias;
        grResim.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
        grResim.FillRectangle(Brushes.Transparent, new Rectangle(0, 0, bmpResim.Width, bmpResim.Height));
        grResim.DrawString(strKod, new Font("Arial", 20), Brushes.Black, 2, 3);
        bool blnKarmasa = true;
        if (blnKarmasa)
        {
          int i, r, x, y, z;
          Pen penKalem = new Pen(Color.Yellow);
          for (i = 1; i < 10; i++)
          {
            penKalem.Color = Color.FromArgb((rndRastgele.Next(0, 255)), (rndRastgele.Next(0, 255)), (rndRastgele.Next(0, 255)));
            r = rndRastgele.Next(0, 100);
            x = rndRastgele.Next(0, 50);
            y = rndRastgele.Next(0, 100);
            z = rndRastgele.Next(0, 50);
            grResim.DrawLine(penKalem, r, x, y, z);
          }
        }
        bmpResim.Save(msHafiza, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
        fcrResim = this.File(msHafiza.GetBuffer(), "image/png");
      }
      return fcrResim;
    }

    public string fnKod_Olustur(int parAdet)
    {
      string strKarakterler = "ABCDEFHJKLMNPRTXWYZ12346789";
      string strKod = string.Empty;
      Random rnd = new Random();
      for (int i = 0; i < parAdet; i++)
        strKod += strKarakterler[rnd.Next(0, strKarakterler.Length)].ToString();
      return strKod;
    }
  }
}

Şimdi ise MVC sayfamız için controllers hazırlayalım.
DenemeControllers.cs İçeriği
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
namespace GuvenlikKoduUygulamasi.Controllers
{
  public class DenemeController : Controller
  {
    public IActionResult Index()
    {
      return View();
    }
  }
}

DenemeControllers.cs oluşturuldu. Sırada Views > Deneme klasörü içerisinde Index.cshtml sayfasını oluşturalım.
Index.cshtml İçeriği
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Güvenlik Kodu Uygulaması</title>
  <style>
    *{margin:0;padding:0;}
    body{font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;}
    .kapsul{width:400px;background-color:#f9f9f9;margin:30px auto;padding:5px;border:1px solid #d1d1d1;}
    .kolon{float:left;width:50%;}
    .cb{clear:both;margin-bottom:5px;}
  </style>
</head>
<body>
  <section class="kapsul">
    <div class="kolon">Kullanıcı Adı:</div>
    <div class="kolon"><input type="text" /></div>
    <div class="cb"></div>
    <div class="kolon">Şifre:</div>
    <div class="kolon"><input type="password" /></div>
    <div class="cb"></div>
    <div class="kolon">Güvenlik Kodu:</div>
    <div class="kolon"><img alt="Güvenlik Kodu" src="/araclar/guvenlik_kodu" /></div>
    <div class="cb"></div>
  </section>
</body>
</html>

Kodlarımız hazır. Çalışmamızın tam içeriğine ait Github adresini sizlerle paylaşalım. Github Linki
Son olarak da ekran görüntüsünü paylaşalım.
Örnek
.Net Core Güvenlik Kodu Uygulaması

Yorumlar

Yorum Yaz

Avatar

REKLAM

DDos Koruma, Botnet Koruma, Layer 7 Saldırı koruması, Sanal sunucu, Vds sunucu

REKLAM

En Yeni Çizgi Filmler, Masallar ve Etkinlikler

REKLAM

SEO-Arama Motoru Optimizasyonu Uygulaması

REKLAM

Hayvan Sesleri Uygulaması

REKLAM

Çocuk Etkinlikleri Uygulaması

EN

 • Popüler
 • Yeni
 • Son Yorum